جدول لیست و وضعیت سرور ها و پروتکل های فعال

 
وضعیت پروتکل کشور میزبان آدرس سرور پورت توضیحات

PPTP - L2TP

آمریکا - USA

  us1.sadafvpn.com

- Preshared Key : 0123456789

PPTP - L2TP

آمریکا - USA

  us2.sadafvpn.com

- -

PPTP - L2TP

آمریکا - USA

  us3.sadafvpn.com

- -
IKEv2 آمریکا - USA

  ike1.sadafvpn.com

- -
IKEv2 آمریکا - USA

  ike2.sadafvpn.com

- -
OpenVPN Scramble آمریکا - USA

  -

- دریافت فایل Config
OpenVPN Scramble آمریکا - USA

  -

- -
Cisco AnyConnect آمریکا - USA

  cisco1.sadafvpn.com

- -
Cisco AnyConnect آمریکا - USA

  cisco2.sadafvpn.com

- -
 
 
   

Sadaf VPN © 2017 All Rights Reserved