آموزش اتصال به سرویس L2TP در ویندوز ( Windows 7 )

از قسمت  TaskBar  ویندوز به قسمت کانکشن ها رفته و گزینه  Open Network and Sharing Center  را باز کنید .

از این قسمت گزینه  Set up a new connection or network  را انتخاب نمایید .

از پنجره باز شده گزینه  Connect to a workplace  را انتخاب کرده و بر روی  Next  کلیک کنید .

ازین قسمت بر روی  Use my Internet connection  کلیک کنید .

در صورت مشاهده پنجره زیر بر روی  I'll setup an Internet connection later  کلیک کنید .

قسمت  Internet Address  را بسته به سروری که قصد استفاده از آن را دارید پر کنید و بر روی  Next  کلیک کنید .

در قسمت  User Name و Password  اطلاعات کاربری خود را وارد کرده و  و بر روی  Create  کلیک کنید .

اکنون بر روی گزینه  Connect now  کلیک کنید و منتطر اتصال به سرویس بمانید .

اکنون از این قسمت سرویس را قطع کرده و به قسمت Properties  کانکشنی که درست کردید بروید .

در پنجره باز شده به سربرگ  Security  رفته و از قسمت  Type of VPN  گزینه  Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec  را انتخاب نمایید .

اکنون بر روی گزینه  Advanced settings  کلیک کنید .

در پنجره باز شده گزینه  Use preshared key for authentication  را انتخاب نموده و در قسمت  Key  عدد  0123456789  را وارد نمایید و سپس بر روی گزینه  OK  کلیک کنید و در پنجره قبل نیز گزینه  OK  را انتخاب نمایید .

اکنون از قسمت کانکشن ها ،  کانکشن ساخته شده را انتخاب نموده و بر روی گزینه  Connect  کلیک کنید .

در پنجره باز شده در صورت لزوم اطلاعات کاربری خود را وارد کرده و در نهایت بر روی گزینه  Connect  کلیک کنید و منتظر اتصال به سرویس بمانید .

 

 
 
   

Sadaf VPN © 2017 All Rights Reserved